Podnikanie

Ako založiť občianske združenie

Na Slovensku si založenie občianskeho združenia (OZ) vyžaduje absolvovanie určitých fáz a splnenie určitých zákonných podmienok. Tu je stručný prehľad toho, čo je potrebné urobiť:

1. Vytvorenie prípravného výboru.
Prvou etapou je zorganizovanie prípravného výboru pozostávajúceho z najmenej troch osôb. Prípravný výbor je zodpovedný za organizáciu procesu založenia združenia a za zabezpečenie všetkých základných postupov.

podnikanie

2. Vypracovanie stanov združenia.
Ďalšou fázou je vypracovanie stanov združenia. Stanovy by mali obsahovať nasledujúce informácie:

  • názov a registračnú adresu združenia
  • cieľ činnosti
  • Orgány združenia a spôsob ich vytvorenia
  • Zásady riadenia

3. Podajte žiadosť o registráciu.
Prípravný výbor podá žiadosť o registráciu združenia na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR). Tento návrh musí byť podpísaný všetkými členmi prípravného výboru a musí obsahovať údaje o štatutárnom orgáne združenia.

4. Úhrada správnych poplatkov.
Pri podaní žiadosti o registráciu je potrebné zaplatiť správny poplatok vo výške 100 EUR. Tento poplatok sa musí uhradiť na účet ministerstva vnútra.

5. Registrácia združenia.
Ministerstvo vnútra posúdi žiadosť o registráciu po jej doručení a zaplatení administratívnych nákladov. Ak sú splnené všetky podmienky a vyplnené všetky dokumenty, ministerstvo združenie zaregistruje a vznikne právnická organizácia.

firma

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že občianske združenie môže mať rôzne ciele vrátane športu, vzdelávania a pomoci iným. Pri zakladaní združenia je možné získať aj právne poradenstvo od odborníkov v danej oblasti, čo môže pomôcť pri presnom dodržiavaní právnych noriem a predpisov. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií o procese založenia občianskeho združenia na Slovensku, odporúčame vám obrátiť sa na právneho poradcu alebo si preštudovať potrebné zdroje uvedené na webovej stránke ezmluva.sk, ktorá vás zároveň bude sprevádzať cestou založenia akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Založenie občianskej organizácie je dôležitým krokom pre každého, kto chce aktívne prispieť k rozvoju spoločnosti a dosiahnuť svoje spoločenské ciele prostredníctvom organizovanej činnosti.