Nezařazené

Požiarne dvere zabuchnete a máte pokoj

Nadpis tohto článku je síce trochu nadsadený, ale v zásade vystihuje podstatu problému. Požiarne dvere sa inštalujú do obytných, prevádzkových, skladových či spoločenských priestorov, aby chránili osoby, zvieratá aj majetok pred požiarom. Kde sa môžu požiarne dvere veľmi dobre uplatniť?

hasič v plameňoch

Obchodné domy – ak vypukne požiar v skladových priestoroch obchodných domov, odkiaľ sa napríklad dopĺňa tovar do regálov, alebo slúži ako zázemie pre zamestnancov, môže sa oheň veľmi ľahko a rýchlo rozšíriť do predajných priestorov medzi desiatkami až stovkami zákazníkov. Oheň potrebuje na svoje šírenie najmä vzdušný kyslík, a toho je v klimatizovanom prostredí obchodných centier dostatok.

hasenie požiaru

Štadióny a športové areály – veľmi podobne sa to môže vyvíjať na športovom štadióne, požiar tu najčastejšie vznikne v technickom zázemí, ako sú chladiarenské kompresory zimných štadiónov, sklady, šatne, masážne priestory či odpočinkové miestnosti s kuchynkou pre športovcov na atletickom alebo futbalovom štadióne.

Školy – požiar vo veľkých budovách škôl a univerzít, kde sa pohybujú stovky žiakov a študentov, by mohol znamenať obrovskú tragédiu a požiarne dvere tak môžu ľahko oddeliť učebné priestory od technického zázemia budov, kde by mohlo dôjsť k požiaru elektroinštalácie či samotných zariadení.

Kiná, divadlá, galérie, múzeá – tu sa tiež pohybuje veľké množstvo návštevníkov a protipožiarne systémy vrátane dverí tu nájdu svoje uplatnenie. Tu je veľmi dôležité projektovať a zabudovať vchodové dvere do budovy tak, aby sa otvárali smerom von.

Priemyselná výroba – a napokon niektoré sekcie v priemyselnej výrobe, najmä nebezpečné pre vznik požiaru, ako sú sklady chemikálií a palív, by sa tiež mali oddeľovať od ostatných priestorov v objekte. V týchto priestoroch sa musí zabezpečiť aj montáž požiarnych hlásičov a hasiacich zariadení a zamestnanci musia mať nacvičený evakuačný plán pre prípad havarijnej situácie.