Nezařazené

Voda pod lupou: Kompletný rozbor pre váš pokoj na duši

Čo je kompletný rozbor vody ?
Kompletný rozbor vody je komplexné vyšetrenie, ktoré analyzuje rôzne fyzikálne, chemické a mikrobiologické vlastnosti vody. Zisťuje sa tak prítomnosť rôznych látok, ako sú dusičnany, dusitany, ťažké kovy, baktérie, vírusy a iné kontaminanty.

Prečo je dôležitý kompletný rozbor vody?
Kvalita vody, ktorú pijete a používate, ovplyvňuje vaše zdravie a pohodu. Niektoré kontaminanty vo vode, ako napríklad dusičnany, môžu mať vážne zdravotné následky, najmä u detí a dojčiat. Kompletný rozbor vody vám pomôže identifikovať tieto problémy a včas prijať vhodné opatrenia.

rozbor vody

Čo kompletný rozbor zahŕňa?
Rozsah testov v rámci kompletného rozboru vody sa môže líšiť v závislosti od typu vody (studničná, verejná) a vašich požiadaviek. Vo všeobecnosti však kompletný rozbor zahŕňa:

Fyzikálne parametre: farba, zákal, chuť, pach, teplota, vodivosť, pH
Chemické parametre: dusičnany, dusitany, amoniak, ťažké kovy (železo, mangán, arzén), vápnik, horčík, sodík, draslík, chlór, fluór
Mikrobiologické parametre: celkové coliformné baktérie, Escherichia coli a podobne.

Koľko stojí kompletný rozbor vody?
Cena kompletného rozboru vody sa pohybuje od 70€ do 200€, v závislosti od rozsahu testov a od toho, či si vzorku odoberiete sami alebo ju odoberie certifikovaný technik.

dusitany vo vode

Kde si môžem dať urobiť kompletný rozbor vody?
Kompletný rozbor vody vám spravia v akreditovaných laboratóriách zameraných na analýzu vody. Zoznam laboratórií nájdete na stránkach Slovenskej asociácie pre vodu, životné prostredie a zdravie. Kompletný rozbor vody a cenu nájdete aj na priloženom odkaze.

Investícia do zdravia
Kompletný rozbor vody je investícia do vášho zdravia a pohody. Poskytne vám cenné informácie o kvalite vašej vody a pomôže vám chrániť seba a vašu rodinu pred prípadnými zdravotnými rizikami.