Podnikanie

Prečo sa musí revidovať a čistiť kanalizácia

Predstavte si, že ste práve pozvali vašich priateľov na rodinnú oslavu okrúhlych narodenín. Oslava sa koná v interiéri, napríklad v zimnom období, a vo vnútri domu bude celkom približne dvadsať hostí. Tí ľudia sa budú pohybovať vo všetkých priestoroch domu a taktiež využívať toaletu a kúpeľňu. Je celkom prirodzené, že na takýchto miestach sú v prevádzke aj toalety dve. Ak nič nepodceníte a oslavu usporiadate po technickej stránke tak, aby všetko klaplo na jedničku, môže sa zdať, že vám ju nič nemôže pokaziť. Ale to sa mýlite, pretože sa tu môže vyskytnúť porucha, s ktorou ste nepočítali, napríklad zanesenie odpadového a kanalizačného potrubia.

mačka na kanáli

Kanalizácie sú pred výstavbou projektované tak, aby spĺňali náročné požiadavky v priebehu mnohých rokov prevádzky, ale je to predsa len technické zariadenie, kde sa môžu vyskytovať rôzne závady. Niektoré z nich môžu byť dokonca kuriózne, posúďte sami:

Prerastanie koreňov – ak dôjde k poškodeniu betónových skruží, môžu nimi prerastať korene stromov a kríkov. Tie sú veľmi odolné a môžu vytvárať v kanalizačnom systéme podzemné pavučiny. Na nich sa potom ľahko zachytia rôzne kaly a kanalizáciu znepriechodnú. Čistenie kanalizácie v Seredi je potom nevyhnutné.

odpadové potrubie

Naplaveniny plastov a papiera – do kanalizácie sa splavuje väčšinou lístie, bahno či piesok, ale tu a tam sa tam môžu objaviť kúsky plastov alebo papiera. A tie vytvoria nepriepustnú zátku, ktorú treba mechanicky odstrániť. Používa sa na to napríklad tlakové čistenie vodnou masou z nákladnej cisterny, touto ťažkou technikou disponujú iba odborníci, naopak amatéri nemajú príliš šance na úspech.

Topánky, textil, hračky, športové potreby – do kanalizácie sa môžu dostať aj väčšie predmety, človek je tvor hravý a niektorí z nás môžu do kanála vhodiť kde čo, napríklad detské hračky, staré škrpály, alebo dokonca tenisovú raketu alebo hokejku. Tie sa potom v kanáli vzpriečia a zachytávajú sa tam ďalšie nečistoty.